Privatlivspolitik

Formål

Formålet med Ziito’s persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler og anvender de personoplysninger du efterlader dig, når du besøger Ziito’s hjemmeside.

 

Kort om Ziito

Denne hjemmeside ejes og drives af Ziito, Nørrebrogade 135, 7000 Fredericia, CVR-nr.: 36544066, Telefon: +45 70707949.

Ziito producere og sælger tøjstativer, reoler, borde, bænke og øko sæbe.

Ziito indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg på ziito.dk. på to måder:

Ved at brugeren selv afgiver oplysninger

Ved brug af såkaldte cookies. Ziito’s indsamling af personoplysninger sker inden for rammerne af den gældende lovgivning. Ziito indsamler kun de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til Ziito. Det kan fx være i følgende situationer:

du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev

du afgiver informationer i forbindelse med et køb.

du kontakter Ziito med spørgsmål


 

 

Ziito bestræber sig på, at dine personoplysninger opbevares inden for EU og EØS.

Når du besøger ziito.dk indsamler Ziito via cookies information om alle besøg på hjemmesiden. Disse informationer bruger Ziito til at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på ziito.dk og til at understøtte vores udbud af det indhold, som du bliver præsenteret for på Ziito.dk.

 

Ziito bruger forskellige analyseværktøjer, såsom Google Analytics, der bistår Ziito med at indsamle statistiske oplysninger om brugen af ziito.dk.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant i forhold til det formål, de blev indsamlet til. Herefter bliver de slettet.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Såfremt du har afgivet et samtykke til Ziito’s behandling af dine personoplysninger, fx i forbindelse med din tilmelding til Ziito’s nyhedsbrev, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har der derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

Dine rettigheder

Såfremt Ziito’s behandling af dine personoplysninger er omfattet af databeskyttelsesforordningen, har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har også ret til indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i lov om massemediers informationsdatabaser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.